Informujemy, iż w listopadzie br. uległ zmianie termin odbioru odpadów zbieranych selektywnie (w workach).
 

 Odpady te zostaną odebrane
10.11.2018 r. (w sobotę), a nie tak jak podano w harmonogramie
12.11.2018 r. (w poniedziałek).
Mając na uwadze powyższe prosimy o wystawienie worków z odpadami w sobotę 10 listopada najpóźniej do godziny 7:00.

Dokonano również zmiany dnia w którym przyjmowane będą odpady budowlano - rozbiórkowe w Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej 13.

Od 1 listopada br. odpady te odbierane będą w soboty, a nie tak jak dotychczas we wtorki.