Zebranie wiejskie w Gorzyczkach odbędzie się 27.02.2018 r., godz. 18.00

Program:

Złożenie przez sołtysa sprawozdania z jego działalności oraz z działalności rady sołeckiej w roku 2017r

Plan pracy na rok 2018r

Dyskusja nad lokalizacja nadajnika stacji GSM obecnie znajdującego się na dachu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gorzyczkach