Liczba mieszkańców: 1 631 (stan na dzień 1.1.2018)

Liczba mieszkańców: 1639(stan na dzień 1.1.2017)

Liczba mieszkańców: 1 631 (stan na dzień 1.1.2016)