OdśnieżanieDo zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gorzyczek Gmina Gorzyce wybrała:

Jerzy Bażan ul. Piaskowa 2 44-350 Gorzyce

tel. (32) 45 11 325 / 601 841 982

Drogi powiatowe odśnieża:

Drogi powiatowe odśnieżane będą przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syryni

 tel: (32) 451 76 07, (32) 415 24 46