Wszelkie awarie oświetlenia ulicznego należy zgłaszać pod numerem alarmowym firmy TAURON Dystrybucja S.A. - tj. 991 oraz w Urzędzie Gminy Gorzyce pod numerem 32 45 13 056 w. 24


W przypadku zgłoszenia awarii oświetlenia do Urzędu Gminy należy:

- podać rodzaj awarii – np. nie świeci ciąg, nie świeci latarnia, latarnia miga, oświetlenie świeci 
w dzień, złe godziny załączania oświetlenia, uszkodzona latarnia czy otwarta wnęka słupowa,

- podać nazwę miejscowości,
- podać konkretny adres w sąsiedztwie którego zlokalizowana jest usterka.
Następnie zgodnie z zawartą umową z firmą TAURON Dystrybucja S.A., informacja ta przekazywana jest do systemu rejestracji 
i zarządzania usterkami Lightbox. 
Po zgłoszeniu rodzaju usterki służby naprawcze firmy Tauron kierowane są do miejsca docelowego.