Gmina Gorzyce ogłosiła o przetargach na sprzedaż działek położonych na terenach przemysłowych w Gorzyczkach.

http://www.gorzyce.bip.gmina.pl/index.php?id=98&a=1100&n_id=2299