Wójt Gminy Gorzyce ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora szkoły w Gorzyczkach.

Ogłoszenie UG