Stanisław Wujec, dyrektor ZSP złożył wniosek o rozwiązanie stosunku pracy oraz rezygnację z funkcji dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gorzyczkach. Rezygnacja została złożona 21 lipca.

- Moja rezygnacja nie ma nic wspólnego z tą kontrolą. Ja uważam, że wszystko jest w porządku, a problemy wzięły się stąd, że podczas tej kontroli nie było mnie w pracy, bo już od marca jestem na chorobowym. I właśnie ze względu na moje obawy o stan zdrowia, przedłużające się kłopoty zdrowotne, podjąłem decyzję o rezygnacji z pracy, tym bardziej że mam już prawo emerytalne. Byłem dyrektorem 40 lat i uznałem, że to już wystarczy – powiedział nam Stanisław Wujec.

– Z uwagi na przepisy prawa oświatowego regulujące w sposób szczególny tryby rozwiązania umowy, stosunek pracy rozwiązany zostanie z dniem 31 października 2017 roku – wyjaśnia Beata Futerska. Szkołą zarządza obecnie Beata Wierzgoń, której powierzono funkcję wicedyrektora zespołu. - W najbliższym czasie ogłoszony zostanie konkurs na dyrektora – dodaje Futerska.

 

źródło: Nowiny.pl