Przekazano wykonawcy ulicę Wilkowiec - plac Budowy drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Gorzyczkach (etap II cz. 2).

Inwestycję będzie realizować firma Auto Trans Asfalty z Gierałtowic.

Zakres wykonywanych robót obejmuje budową kanalizacji deszczowej o długości około 129m wraz z przykanalikami oraz ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - bitumicznej na powierzchni około 4.560 m².

Umowny termin zakończenia inwestycji to 30.06.2017 r.

Planujemy również kolejne przetargi na atrakcyjne działki inwestycyjne.

źródło: UG Gorzyce