Zapraszamy do udziału w ankiecie nt. zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych w sezonie letnim.

Link do ankiety