Ogólna powierzchnia terenów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele inwestycyjne - tzw. strefy przemysłowej w Gorzyczkach - to około 39 ha, z czego 13 ha stanowi własność Gminy Gorzyce.

Na przetargu nieograniczonym w styczniu 2017 r. nabywców znalazły:

- nieruchomość o pow. 0,7709 składająca się z działek nr 2320/291 o pow. 0,3749 ha i 2321/291 o pow. 0,3960 ha,

- nieruchomość nr 2322/291 o pow. 0,6006 ha.

 

W bliższej perspektywie czasowej Gmina zamierza sprzedać kolejne działki położone na terenie strefy:

- działkę nr 2323/291 o pow. 0,6741 ha

- działkę nr 2325/291 o pow. 0,9385 ha

- działkę nr 2278/33 o pow. 1,1083 ha

W dalszej perspektywie do sprzedaży będą przeznaczane kolejne działki gminne. Chęć zbycia wyrażają również właściciele gruntów prywatnych.

  Te działania są powiązane z działaniami inwestycyjnymi gminy -budową uzbrojenia. Na jej kontynuację zostały zabezpieczone niezbędne środki w budżecie na 2017 r. Uzupełniamy też infrastrukturę na terenie istniejącej strefy przemysłowej w Czyżowicach budując kolejne fragmenty dróg dojazdowych o nawierzchni asfaltowej oraz oświetlenia ulicznego.

 

Inwestującym na naszym terenie przedsiębiorcom oferujemy m.in.:

- atrakcyjne grunty inwestycyjne, nie wymagające "odrolnienia", przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje,

- bezpośrednie sąsiedztwo węzła autostrady A1 i granicy państwa,

- bardzo atrakcyjne stawki podatkowe, jedne z najniższych w skali naszego powiatu,

- sukcesywnie wprowdzane nowe zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy Gorzyce, powiązane z zainwestowaną kwotą lub zwiększeniem liczby zatrudnienia pracowników i poszerzeniem działalności gospodarczej,

- tereny gminy nie są objęte eksploatacją górniczą i jej skutkami.