W dniu 03.04.2014 r. (czwartek) o godz 17:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej 30 w obecności przedstawicieli Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim oraz przedstawicieli Gminy Gorzyce, odbędzie się spotkanie poświęcone tematyce włączeń do sieci kanalizacji sanitarnej.

Na spotkaniu mieszkańcy będą mieli m.in. możliwość:

  • złożenia deklaracji przyłączeniowej,
  • skorzystania z promocyjnych warunków zakupu dokumentacji projektowej przyłącza,
  • skonsultowania sposobu budowy indywidualnych przyłączy.

Serdecznie zapraszamy
Wójt Gminy Gorzyce
Piotr Oślizło