Protokół z zebrania sprawozdawczego za rok 2013 w Sołectwie Gorzyczki jest dostępny do pobrania jako plik PDF.